Waarom zakelijke mediation?

Naast behoud van de relatie, is deze oplossing vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Door mediation wordt blootgelegd wat er écht aan de hand is. De betrokkenheid van partijen kan dermate ver gaan dat persoonlijke aspecten een objectieve en zakelijke blik vertroebelen. Mediation helpt om alle ‘issues’ op tafel te krijgen en brengt (zakelijke) belangen en verhoudingen in beeld. Bovenal achterhaalt het ook wat er nodig is om het vertrouwen en het besluitvormingsproces weer te herstellen. Mediation brengt het gesprek weer op gang om vervolgens te komen tot gezamenlijke en redelijke oplossingen voor betrokken partijen.

Waarom Bolster Mediation?

Bolster Mediation gaat niet het (juridische) gevecht aan, maar heeft aandacht voor wat partijen verdeeld houdt. Door gevoel voor de persoonlijke kant van discussies en meer dan twintig jaar ervaring in (zakelijke) onderhandelingen, is er sprake van een unieke dienstverlening. Bolster Mediation gelooft niet dat je persoonlijke en zakelijke belangen per se van elkaar moet scheiden maar je moet ze wel kunnen onderscheiden.

Op deze manier komen partijen die eerder tegenover elkaar stonden gezamenlijk tot een passende oplossing; een oplossing in ieders belang.

Voordelen zakelijke mediation

  • Sneller en goedkoper dan een juridische procedure
  • Gericht op herstellen vertrouwen en creëren “win-win”
  • Behouden dan wel goed afronden relatie
  • Betere resultaten én nakoming bij een samen gekozen oplossing
  • Vertrouwelijke, respectvolle en zakelijke wijze van conflict oplossen

Wanneer zakelijke mediation

  • Conflicten binnen bedrijven: onder andere tussen aandeelhouders, directie, raad van commissarissen of binnen (medische) maatschappen.
  • Conflicten binnen familiebedrijven: onder andere tussen besturende familieleden, opvolgers of overige familieleden.
  • Conflicten tussen bedrijven: onder andere samenwerkingsverbanden, contractuele (handels)verplichtingen of concurrentieverhoudingen.
  • Proactief conflictbeheer: ter voorkoming van samenwerkingsconflicten.