Het gezicht van Bolster Mediation

Maak kennis met Paul Bossers, het gezicht van Bolster Mediation. Waar de gemoederen bij conflictsituaties hoog op kunnen lopen, brengt Paul met zijn aanstekelijke rust het gesprek weer op gang. Geïnspireerd door ‘bedrijvendokter’ Gerry Robinson, staat hij dagelijks klaar om met mediation partijen dichter bij elkaar te brengen. Zijn uitdaging én doel is om de échte issues boven tafel te krijgen, bespreekbaar te maken en te komen tot een goede oplossing voor álle partijen.

Hoe het begon: juridisch advies met een persoonlijke touch

Paul groeide op in een ondernemersfamilie en heeft hierdoor van nature affiniteit met het denken en doen van ondernemers. Als afgestudeerd jurist ging hij aan het werk als adviseur op het gebied van fusies en overnames. De rol als ‘dealmaker’ vormde gedurende 20 jaar de basis voor verbreding. Daarnaast ging Paul in 2015 onder de naam Bolster Advies aan de slag als onafhankelijke sparringspartner, adviseur en vertrouwenspersoon (trusted advisor) voor vermogende families. Mede persoonlijke vraagstukken en dilemma’s kwamen hierbij aan bod. Zijn specialiteit: het blootleggen van onderliggende belangen en stimuleren van wederzijds begrip.

Zakelijke mediation als specialisatie 

In zijn rol als adviseur, ervoer Paul steeds vaker dat er bij discussies of obstakels vaak sprake was van miscommunicatie. Er was geen oog voor de persoonlijke kant van discussies en het was vrijwel vanzelfsprekend dat er in conflicten een winnaar en verliezer moest zijn. Door juist de focus te leggen op gemeenschappelijke belangen en opvattingen, maakt Paul zijn dienstverlening uniek. De jarenlange interesse in de diepere lagen en het bespreekbaar maken hiervan, zette Paul ertoe aan om zich te gaan specialiseren in zakelijke mediation. Met een opleiding en certificering als MFN-registermediator op zak, werd Bolster Mediation een feit.

Werkzaamheden als zakelijk mediator

Bolster Mediation richt zich volledig op zakelijke mediation en procesbegeleiding. Het begeleiden van onderhandelingen bij zakelijke schillen. Van conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders tot geschillen binnen maatschappen. Bolster Mediation is gespecialiseerd in bemiddeling bij conflicten binnen samenwerkingsverbanden in de breedste zin, zo ook handelsconflicten. Denk hierbij aan een rol als begeleider, mediator, arbiter of bindend adviseur.

Betrokkenheid staat voorop

Betrokkenheid gaat verder dan alleen zakelijke mediation. Bolster Mediation is actief op het gebied van ondernemings-, branche- en beroepsverenigingen. Voorbeelden zijn Mediatorsfederatie Nederland (Mfn), Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en Platform Business Mediation. Tevens is Bolster Mediation lid van de Dutch Corporate Finance Association (DCFA) en actief op het maatschappelijke vlak door betrokken te zijn bij Rotary, Hockeyclub Bloemendaal en diverse (ANBI) stichtingen.