Kosten

Ik werk op basis van een uurtarief. De gesprekstijd en de tijd voor het opstellen van eventuele documenten breng ik in rekening. Mijn uurtarief is exclusief eventuele huur van een gespreksruimte en exclusief de kosten van een externe deskundige, zoals een fiscaal of financieel adviseur.
Een gesprek duurt meestal anderhalf tot twee uur. De praktijk wijst uit dat vier tot vijf bijeenkomsten voldoende zijn. Het kan voorkomen dat in de loop van het traject duidelijk wordt dat er meer gesprekken nodig zijn.
Contact?
Bel (06) 39 19 87 53 of mail
jolanda@bolstermediation.nl